Адміністративного ресурсу немає ?


Загальноприйняте поняття яке визначене закононодавством що до використання адміністративного ресурсу:

адміністративний ресурс – це фальсифікація виборів виконавчою владою української держави або безкарне порушення закону, правових норм у ході виборів.

Загалом адміністративний ресурс – це наявність у суб’єкта виборчого процесу з уваги на його належність до влади, додаткових ресурсів, які дозволяють йому здійснювати законний чи незаконний вплив на виборчий процес і волевиявлення виборців, щоб досягнути особистих чи групових цілей.

Бажаного результату можна досягати  як  за допомогою законних методів, так і порушуючи законодавство.

Адміністративний ресурс – це: всі представники обласних, районних, міських адміністрацій, яких використовуються для виконання того чи іншого завдання, за для досягнення бажаного результату.амнінресурс стоп

  1. Прямий адміністративний тиск на виборців, порушення органами державної влади виборчого законодавства.
  2. Тиск на конкурентів і тих, хто їх підтримує, у тому числі і тиск на засоби масової інформації.
  3. Використання адміністративного ресурсу для ефективної побудови кандидатом від влади чи провладною партією власної виборчої компанії.

Насильницьке втягування громадян до лав відповідних політичних партій , тиск на підприємців з вимогою перечислити кошти у передвиборчі фонди певних політичних сил, маніпуляції з визначенням меж виборчих округів на основі врахування розстановки політичних сил, кандидатам пропонують певні посади, місця взамін на зняття своєї кандидатури.

Інформаційна блокада, суть якої полягає в тому, що під тиском влади ЗМІ відмовляють певним кандидатам чи політичним партіям у наданні ефіру чи газетних площ, підміна чи викривлення реального змісту матеріалу агітації.

Проведення під час виборчої кампанії заходів, спрямованих на по- ліпшення життєвого рівня населення (виплата заборгованості, ремонт доріг та будівництво об’єктів)

Не зважаючи на вище перераховане адмін-ресурс  має  один неспростовний позитивний керунок, справи які часто нерушались з місьця роками, перед виборами раптом довершуються з блискавичною швидкістю.

Конституція України каже, що “ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об’єднання громадян чи обмежений у правах за належність  чи неналежність до політичних партій або громадсь- ких організацій” 18 . Цей пункт також повторено в Законі України “Про по- літичні партії в Україні” від 5 квітня 2001р. важко виявити, чи входження в певну політичну партію було добровільним, чи примусовим.

На сьогоднішній день існує типове розуміння, згідно з якими адміністративний ресурс – це нелегітимний вплив на підготовку, проведення та підбиття підсумків виборів органів державної влади, адміністрацій державних установ і організацій, державних підприємств, органів місцевого самоврядування тощо, з метою підтримання певного кандидата, політичної партії.

Не зважаючи на події Майдану, війну на сході країни, смерті та скалічені долі людей, верткі та хитрі чиновники, продовжують використовувати усі можливості які тільки існують, не зважаючи ні на закони ні на мораль чи інші важливі якості за які так щиро боролись наші патріоти, достатньо подивитись на списки деяких місцевих партій… де адмінресурс застосовано у вигляді штатного набору чиновників усіх мастей, благо що на сьогоднішній день не достатньо бути чиновником чи держслужбовцем адже в більшості саме звичайні люди змогли переламати сучасний хід історії і саме вони наче суцільний організм не маючи ані владних ресурсів ані грошей змогли автономно згуртуватись та використати громадський ресурс за для досягнення тих прагнень про які ми всі так мріємо.

Андріїв Любомир