Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО та їх сімей


«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

ЄДРОПУ/ДРФО 39811716 МФО 336677 тел.0950390995, 0502932080

сайт: https://www.facebook.com/kalushATO

м. Калуш, пр. Лесі Українки,6; рахунок ПриватБанку: 26006052521907

Голова правління

(голова організації),

учасник бойових дій:

Максимів В.В.


Керівник проекту,

член організації, практичний психолог:

Конєвич В.В.

Соціально-Психологічна Реабілітація Учасників АТО

(тел.0957589893)

СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЕКТ:

«Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО та їх сімей»

Загальна вартість проекту: 47040тис.грн.

м. Калуш та Калуський район

2015р. 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

 

Зміст Проекту

 

№ п/п Назва Сторінки
1. Титульна сторінка 1
2. Зміст Проекту 2
3. Анотація Проекту 3
4. Опис Проекту 5
4.1 Мета Проекту 6
4.2 Завдання Проекту 6
4.3 Досягнення мети та методи Проекту 6
4.4 Графік реалізації проведення курсу соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх сім΄ями на прикладі одного місяця 8
5. Бюджет Проекту 9
5.1 Бюджет Проекту, розписаний на місяць 9
6. Інтеграція Проекту соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх сімей в центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 11
7. Результати Проекту 12
8. Резюме виконавця Проекту 13
9. Додатки до Проекту (копія свідоцтва про реєстрацію ГО «Калуська міськрайонна організація учасників АТО», Статут організації)

  


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

 

Анотація Проекту.

Назва Проекту:

Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО та їх сімей.

(Соціальний проект по психологічній та соціальній реабілітації учасників АТО та їх сімей із залученням до співпраці державні та комерційні структури).

Актуальність Проекту.

         Проект відноситься до категорії невідкладних на загальнодержавному рівні, оскільки на даний час в ході проведення антитерористичної операції на території України військовослужбовці та їх рідні потребують проходження курсу реабілітації після психологічно важкої служби. Станом на травень 2015 року кількість призваних по місту та району становить більше 800 військовослужбовців.

Основна проблема, на розв’язання якої спрямований Проект.

         По даному проекту уже проводиться робота на протязі 4-х місяців. Для ефективного та повномасштабного проведення соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх сімей потрібні значні фінансові ресурси, якими Калуська міськрайонна організація не володіє.

         Проект виконати реально.

Характеристика інновацій у Проекті.

         Проект є інноваційним за суттю та змістом, оскільки передбачає підхід до реабілітації бійців і їх рідних та способи її реалізації розробленими з врахуванням умов «гібридної» війни, в умовах якої Україна зараз перебуває, а також актуальних на сьогодні потреб і побажань самих наших військових.

Шляхи вирішення Проекту.

         Розроблено два етапи проходження учасниками АТО та їх сім́ями курсу реабілітації, які нами уже використовуються на практиці 4 місяця. Перший етап дозволяє провести оцінку психологічного стану особистості, допомогти знайти шляхи вирішення актуальних питань у бійців чи родин, найти правильний підхід до кожного окремо, другий – передбачає, з врахування   попереднього  етапу,   надавати потрібні соціальні  умови   та


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

можливості, яких потребують бійці та близькі їм люди, в умовах проходження цієї реабілітації.

Результати та висновки.

         Комплексне використання двох етапів проходження соціально-психологічної  реабілітації  учасників  АТО  та  їх  сімей  дозволяє  пройти

нелегкий шлях адаптації з періоду проходження військових дій до повернення додому, в результаті якого бійці та родина отримують кваліфіковану психологічну допомогу і конкретно той вид соціальної допомоги, який кожен із них потребує. Наприклад, відвідування спортивного залу чи фітнес-центру, поїздка у готельно-відпочинковий комплекс, сімейна поїздка у кінотеатр та ін. Такі можливості повертають військових у мирне спокійне життя, про яке вони боялись згадувати на передовій лінії фронту чи перебуваючи у полоні, дають відчуття турботи про них, що для бійців в наш непростий час дуже актуально та дозволяють скріпити сім΄ї та відчути себе в безпеці.


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

Опис Проекту.

 

         Гібридна війна – це поєднання класичних способів ведення війни з принципово різними типами і способами, які скоординовано застосовуються задля досягнення певної цілі. І найбільший акцент в цій війні ставиться на використання простого населення та інформаційних ресурсів і технологій. Другими словами — це прагнення не знищити мільйони людей, а залякати й деморалізувати їх. Згідно з твердженнями багатьох відомих психологів гібридна війна – це викривлення реальності.

В сучасному світі інформація – це рушійний двигун, а в умовах даної війни – це зброя. Вона впливає на розум людини і на її поведінку, в тому числі безпосередньо чи опосередковано впливає на функціонування психіки військовослужбовця, соціально-психологічних явищ групи військовослужбовців, яка наповнює свідомість і формує ставлення до світу, людей, колективу, товаришів, до себе, військового обов’язку, становища а також вчинків і поведінки, що залишають великий слід на психіці людини.

Просто кажучи, бійці крім страху знаходяться у стані постійного стресу та емоційного виснаження, пригнічення. Цей стан спричиняє психоз – коли ти не знаєш кому і чому вірити, й навіть офіційне підтвердження чи спростування якоїсь події чи факту не може заспокоїти.

         У своїй волонтерській діяльності з бійцями АТО як психолог я зіткнулась з проблемою у спілкуванні з такими людьми, які постійно знаходяться в умовах страху, брехні і відчаю, що призводить до психологічного вигорання, в свою чергу до постійної втоми, психосоматичних порушень, погіршення сну, негативізму, погіршення професійних якостей, негативної “Я-концепції”, агресивного відношення до оточуючих. Бійці перебувають в постійному емоційному стресі і бойовій напруженості, жорстких умовах виживання, в очікуванні самого страшного.

         У них відбувається переосмислення життєвих цінностей на довгому і важкому шляху в боротьбі за виживання. В процесі боротьби за себе змінюється  світобачення і приходить  чітке  розуміння  що  головне,  а  що

другорядне. Те саме відбувається з їх рідними та близькими. І в цьому важкому процесі життя їм обов’язково потрібно допомагати.

Згідно проведеної нами роботи по даному проекту на психологічному етапі бійці проходять ряд психологічних тестів та проективних методик,  які дозволяють провести діагностику психологічного клімату кожного бійця, його особистісний моральний та фізичний стан та дають можливість визначити  як  саме  потрібно  допомогти  цій  людині  пройти  процес


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

реабілітації згідно розробленої раніше «Соціально-психологічної програми реабілітації учасників АТО» . Особливо це важливо для тих, хто був на передовій лінії фронту чи в полоні. Соціальний етап включає нашу співпрацю з різного роду бізнес структурами, підприємцями та державними установами. Сюди входить цілий комплекс заходів, спеціальних можливостей та привілей, про які ми домовляємось з ними для учасників АТО та їх сімей, в більшості випадків це процентні знижки (30%-50%) на отримання різного типу послуг та інших видів підприємницької діяльності.

Проект розрахований на момент війни і після воєнний час протягом потрібного бійцям та їх сім΄ям періоду.


Мета Проекту.

         Кожен учасник бойових дій заслуговує на турботу і підтримку, пошану і допомогу. Цим людям і їх сім΄ям приходиться заново адаптуватися до реалій мирного життя. Сміливо захищаючи нас на Сході України, ризикуючи власним життям, ми стараємось допомагати їм справитися з пережитим, здобутим у бою, гірким досвідом. Даний проект створений саме для цього.


Завдання Проекту.

 

 1. Залучити до курсу соціально-психологічної реабілітації якомога більше учасників АТО та їх сімей.
 2. Створити учасникам АТО та членам їх родин якомога кращі умови проходження курсу реабілітації «Соціально-психологічної програми реабілітації учасників АТО».
 3. Залучити до співпраці нові державні та приватні структури.
 4. Забезпечити фінансову спроможність Калуської міськрайонної організації учасників АТО для реалізації даного проекту.

Досягнення мети та методи Проекту.

З кожним учасником АТО проводяться індивідуальні консультації з психологом, метою яких є первинна діагностика наявних проблем і психологічних травм. Комплексне застосування психологічних тестів, тренінгів та проективних методик дозволяє нам з максимальною вірогідністю визначити актуальний психологічний стан учасника бойових дій, з΄ясувати


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

найбільш важливі фактори, що продовжують негативно впливати на його психіку і манеру поведінки, допомогти психологічно адаптуватися в умовах

мирного середовища. На такому складному етапі життя відбувається переоцінка життєвих цінностей, матеріальні цінності стають не актуальними, відходять на другий план. Більшість із них приділяють увагу духовним цінностям. Психологічний етап проходження курсу реабілітації важливий ще й тим, що  забезпечує бійцям  відчуття  «легкості», розмови з психологом дозволяють звільнити себе від пережитого, отриманого під час бойових дій важкого тягаря.

         Для продуктивної роботи психолога потрібно вести аудіо та відео нагляд, щоб мати можливість переглядати записи для визначення характеристики психологічного портрету людини та вивчення деталей поведінки, манери розмови (тон, інтонація, тембр голосу) при подачі конкретної інформації. Під час самої консультації ці деталі можуть залишитися поза увагою, але невербальне спілкування не менш важливе чим вербальне.

         Пріоритетним завданням на даному етапі роботи (психологічному діагностуванні) є визначити як саме можна допомогти учасника АТО та їх родинам. Адже є не допустимим займатися напрямком реабілітації будь-якого типу без попередньої психологічної діагностики.

         На базі проведеної волонтерської роботи з комерційними структурами та підприємцями нами була досягнута домовленість на бартерній основі про надання певного виду послуг для учасників АТО та їх сім΄ям. Наприклад: готельно-відпочинковий комплекс «Ялинка», що у с.Вишків, погодився надавати 40% знижку на відпочинок однієї сім΄ї учасника АТО на три дні раз на два тижні з умовою проведення мною цікавих психологічних тренінгів для постояльців цього готелю безкоштовно. Спортивний клуб «Кузня м΄язів», що на Грушевського, 25, дозволив надавати абонемент на місяць одному учаснику АТО взамін двом офіційним клієнтам залу, яких ми приведемо.

         На прикладі одного місяці можна розписати хід проведеної роботи з учасниками АТО та їх родинами в табличному варіанті. Нижче наведено  графік реалізації курсу реабілітації відповідно до нашої діяльності протягом уже тривалого періоду часу ( 4 місяці).


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

Графік реалізації проведення курсу

соціально-психологічної реабілітації

учасників АТО та їх сім΄ями на прикладі одного місяця 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

Як Ви бачити даний проект уже працює автономно, але ця робота, на жаль, на дуже короткий час в зв’язку з відсутністю коштів на оплату послуг і ефективної психологічної діяльності.

Бюджет Проекту

[wpfilebase tag=file id=77 /]

         Бюджет проекту складався на основі уже проведеної роботи протягом 4 місяців шляхом домовленостей та знижок.

Бюджет проекту, розписаний на місяць 


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

 

         Ми також розробили план інтеграції даного проекту соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх сімей у державні структури через центри соціальних служб міських рад та районних адміністрації. Це дозволить продуктивно допомагати усім учасниками АТО на державному рівні.

Інтеграція Проекту

соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх сімей

в центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Виконавець Проекту повинен:

 1. Надати консультації працівникам соціальних служб щодо виконання завдань передбачених програмою СПРУА;
 2. Проводити психологічне консультування учасників АТО та їх родин;
 3. Визначати напрямок соціальної допомоги кожному учаснику бойових дій індивідуально;
 4. Проводити зустрічі з представниками державних та комерційних структур перед укладанням договорів про співпрацю.
 5. Координувати процес проходження програми учасниками АТО і їх сім’ями.

Адміністрації та ради:

 

 1. Створити умови для проведення ефективної роботи з учасниками АТО і їх сім’ями;
 2. Передбачити в бюджеті державні (інвестиційні) кошти на розвиток програми.
 3. Забезпечити професійний та високий рівень виконання програми СПРУА.

Центри соцслужб:

 1. Ознайомитися з програмою СПРУА;
 2. Пропонувати учасникам бойових дій та їх сім’ям проходження соціально-психологічної реабілітації за програмою СПРУА
 3. Забезпечити професійний супровід учасникам бойових дій та їх сім’ям по програмі СПРУА;
 4. Підготовити та укладати договори співпраці з державними та комерційними структурами, які залучені в програмі СПРУА.

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

Результати Проекту

 

         Даний проект може в працює на даному етапі моєї волонтерської діяльності уже зараз, проте як ви бачити не хватає фінансування для повномасштабної реалізації усіх запланованих заходів і співпраці з новими партнерами, цей проект можна розширювати і добавляти нові методи проходження курсу соціально-психологічної реабілітації учасників АТО та їх  сімей.

         Мені довелося працювати з такими нашими бійцями як Максимів В.В.Матвіїв А.І., Фіголь О.В., Лужний П.М., Концелідзе М.М., Крижановський В.С. Данилів В.І., та іншими, котрим ми мали можливість організувати такого роду послуги та заходи. Спільно з БФ «Єдність побратимів» у м. Києві були організовані сімейні поїздки на 10 днів на море у Одесу (селище Лиман) для родин учасників АТО. З власниками торгової мережі «Гостинний дім» ми домовилися про видачу учасникам АТО 5% і 7% карточок на знижки. 7% карточки для поранених бійців і сімей загиблих. Ми уже почали їх роздавати.

         Вам відома кількість мобілізованих і демобілізованих учасників АТО, їм усім потрібна підтримка і допомога.

         Тож давайте спільними зусиллями реалізуємо даний проект.

 


ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

 

Резюме виконавця Проекту

Вікторія Василівна Конєвич

Івано-Франківська обл.

Калуський р-н.

77341,с. Кадобна вул. Лесі Українки,5

тел.дом. (3472) 94-8-60

моб.тел. 095-75-89-893

e-mail: konewych@ukr.net

Дата народження: 24.10.1986р.

Cімейний стан: незаміжня.

Освіта:

1993-2002рр.  Кадобнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

2002-2004рр.  Коломийський економіко-правовий коледж,спеціальність «Правознавство»(базова середня)

2004-2010рр. Київський Міжнародний Університет, спеціальність «Психологія»(магістр, практичний психолог,денна форма навчання)

09/2012-3/2014рр. Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (магістр державного управління, денна форма навчання)

 


Досвід роботи:

2008-2009рр. Соціально-психологічний центр для дітей, сім’ї і молоді у м. Києві: волонтер-психолог.

12/2010р.- по сьогоднішній день – Калуська районна державна адміністрація: головний спеціаліст з питань звернень громадян загального відділу апарату РДА.

  


 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

ЄДРОПУ/ДРФО 39811716 МФО 336677 тел.0950390995, 0502932080

сайт: https://www.facebook.com/kalushATO?fref=ts

м. Калуш, пр. Лесі Українки,6; рахунок ПриватБанку: 26006052521907

10.08.2015р.


 Калуській міській раді

 Заява  

         Відповідно до розпорядження Калуської міської ради від 14.07.2015р. № 181-р «Про оголошення конкурсу громадських  проектів» та Вашого листа від 21.07.2015р. № 2383/02-24/15 «Про надання матеріальної допомоги» просимо розглянути соціальний проект «Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО та їх сімей» ГО Калуської міськрайонної організації учасників АТО у номінації «Кращий проект співпраці з воїнами АТО та їх сім΄ями».

 

 

Голова правління

(Голова організації)                                                                Максимів В.В.

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«КАЛУСЬКА МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»

ЄДРОПУ/ДРФО 39811716 МФО 336677 тел.0950390995, 0502932080

сайт: https://www.facebook.com/kalushATO?fref=ts

м. Калуш, пр. Лесі Українки,6; рахунок ПриватБанку: 26006052521907

                                                ДОВІРЕНІСТЬ № 1

    від «07»   липня  2015 р.

      Громадська організація «Калуська міськрайонна організація учасників АТО»в особі голови правління Максиміва Володимира Вікторовича, який діє на підставі Статуту організації, доручає Конєвич Вікторії Василівні, представляти соціальний проект «Соціально-психологічна реабілітація учасників АТО та їх сімей» у номінації «Кращий проект співпраці з воїнами АТО та їх сім΄ями» на конкурсі у Калуській міській раді.

Керівник проекту Конєвич В.В.      засвідчую __________

Голова правління

(Голова організації)                                                        Максимів В.В.ЄДРОПУ/ДРФО 39811716 МФО 336677 тел.0950390995, 0502932080